Certyfikat właścicieli

CERTYFIKACJA WYROBÓW KATOWICE

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych wykonuje badania właściwości fizycznych, mechanicznych, chemicznych (w tym analizy chemiczne), radiochemicznych (promieniotwórczość) wg wymagań norm PN-EN obowiązujących w budownictwie, szczególnie:

  •  wyrobów budowlanych na zgodność z obowiązującymi wymaganiami norm, przepisów krajowych i Unii Europejskiej, w tym dla potrzeb ich oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z zakresem akredytacji;
  • surowców skalnych;
  • odpadów wydobywczych, w tym dla potrzeb ich kwalifikacji jako obojętnych lub potencjalnie szkodliwych dla środowiska oraz zgodności z wymaganiami dla surowców i materiałów przeznaczonych do stosowania w budownictwie;
  •  innych surowców, materiałów i wyrobów wyspecyfikowanych przez klienta.