Certyfikat właścicieli

CERTYFIKACJA WYROBÓW KATOWICE

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych wykonuje badania właściwości fizycznych, mechanicznych, chemicznych (w tym analizy chemiczne), radiochemicznych (promieniotwórczość) wg wymagań norm PN-EN obowiązujących w budownictwie, szczególnie:

  •  wyrobów budowlanych na zgodność z obowiązującymi wymaganiami norm, przepisów krajowych i Unii Europejskiej, w tym dla potrzeb ich oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z zakresem akredytacji;
  • surowców skalnych;
  • odpadów wydobywczych, w tym dla potrzeb ich kwalifikacji jako obojętnych lub potencjalnie szkodliwych dla środowiska oraz zgodności z wymaganiami dla surowców i materiałów przeznaczonych do stosowania w budownictwie;
  •  innych surowców, materiałów i wyrobów wyspecyfikowanych przez klienta.

 

Na życzenie klienta wyniki badań są opracowane jako sprawozdania ekspertyzy i /lub opinie określające możliwe kierunki stosowania badanych surowców i materiałów.Jednostka Certyfikująca prowadzi dobrowolną certyfikację i ocenę zgodności głównie dla następujących wyrobów:

1.     Górnicza obudowa podporowa, stalowa: odrzwia, stojaki, stropnice, strzemiona, okładziny, siatki, rozpory, stopy podporowe i podporowo - łącznikowe.
2.     Elementy dodatkowe górniczej obudowy podporowej, stalowej, np. elementy wzmacniające: belki podciągów, śruby hakowe, itp.
3.     Obudowa kotwowa: kotwy, ładunki klejowe, spoiwa.
4.     Materiały chemiczne i wyroby z tworzyw sztucznych: rury i armatura z tworzyw sztucznych, kleje do klejenia górotworu, materiały i tworzywa organiczne         do wypełniania pustek oraz izolacji wyrobisk górniczych, folie i tkaniny powlekane, płótna z włókien sztucznych (do lutni, izolacji zrobów itp.), mieszanki         gumowe, tworzywa na elementy części maszyn i uszczelnienia.
5.     Opakowania z tworzyw sztucznych.
6.     Okładziny cierne hamulcowe.
7.     Oleje hydrauliczne.
8.     Ciecze hydrauliczne.
9.     Farby powłoki, żywice, kleje i organiczne materiały wiążące.
10.   Kopalniane wozy urobkowe.
11.   Wywroty boczne wozów.
12.   Hamulce torowe, w tym hamulce torowe urządzeń przyszybowych.
13.   Zapychaki.
14.   Zapory torowe.
15.   Prowadnice toczne.
16.   Układy napędu, sygnalizacji i zabezpieczeń zmechanizowanych tam wentylacyjnych.
17.   Kołowroty.
18.   Kombajny górnicze ścianowe i chodnikowe.
19.   Strugi węglowe, podzespoły i wyposażenie.
20.   Ładowarki na podwoziach gąsienicowych i kołowych.
21.   Maszyny górnicze do ładowania urobku.
22.   Maszyny wiertnicze.
23.   Przenośniki zgrzebłowe.
24.   Przenośniki taśmowe, podzespoły i wyposażenie.
25.   Hydrauliczne narzędzia specjalne.
26.   Narzędzia górnicze ręczne do urabiania i prac pomocniczych.
27.   Narzędzia do maszyn górniczych.
28.   Kopalniane sprężarki powietrza.
29.   Urządzenia chłodnicze przemysłowe dla górnictwa.
30.   Wentylatory lutniowe, strumieniowe i kopalniane główne.
31.   Urządzenia odpylające, zwilżające i zraszające.
32.   Maszyny pompowo - podające.
33.   Pompy górnicze.
34.   Silniki i pompy hydrauliczne.
35.   Siłowniki hydrauliczne.
36.   Zawory hydrauliczne.
37.   Zawory upustowe.
38.   Filtry hydrauliczne.
39.   Hydrauliczne agregaty zasilające.
40.   Rozdzielacze hydrauliczne.
41.   Rury dla rurociągów górniczych.
42.   Hydrauliczne węże wysokociśnieniowe.
43.   Węże z tworzyw sztucznych.
44.   Kraty pomostowe.
45.   Łańcuchy górnicze i techniczne.
46.   Druty stalowe na liny i górnicze liny stalowe.
47.   Uchwyty i zawiesia.
48.   Śruby, wkręty i nakrętki, w tym śruby i nakrętki specjalne.
49.   Pasy pędne.
50.   Pożarnicze węże tłoczne dla górnictwa.
51.   Odzież robocza dla górnictwa.
52.   Inne urządzenia, maszyny i materiały.

UWAGA:
Pojęcie „certyfikacji dobrowolnej” lub „oceny zgodności dobrowolnej” w odniesieniu do niektórych wyżej wymienionych wyrobów nie oznacza, że wyrób może zostać wprowadzony do obrotu bez przeprowadzenia wymaganej prawem procedury oceny zgodności.
Dotyczy to szczególnie wyrobów podlegających procedurze wystawienia deklaracji zgodności WE i oznakowania „CE”.
093-079-48-56