Загальна інформація про ЦУПС

Центр українсько-польського співпраці у Національному гірничому університеті був створений в 2000 році з огляду на взаємний інтерес українських і польських, наукових і ділових кіл, а також міждержавні угоди між Україною і Польщею про співробітництво в сферах освіти, науки і культур.

Головними напрямками роботи якого є: 

а) організація поглибленого вивчення польської мови, культури і побуту польського народу; 

b) організація лінгвістичних стажувань і одержання кваліфікаційного документу;

с) організація вивчення української ділової мови , культури і побуту народу України для іноземних слухачів;

d) надання (у разі потреби і за окрему плату) знань у сфері етикету, користування персональними комп'ютерами;

e) організація лінгвістичних стажувань в Україні для іноземних слухачів;  

f) наукові проекти;  

g) культурні програми.  

Центр українсько-польської співпраці НГУ

На базі Центру Українсько-польського співробітництва з лютого 2006 року проводяться курси польської мови із видачею сертифікату двох вищих навчальних закладів: Національного гірничого університету та Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця. 

Щорічно у Центрі Українсько-польської співпраці збільшується кількість бажаючих вивчати польську мову. У 2008-09 навчальному році була за результатами поданих заявок (понад 50) було відібрано 20 слухачі курсів польської мови, з яких успішно здали іспити і отримали відповідні сертифікати 18 осіб. 

У 2009-2010 навчальному році подано 64 заявки із яких зарахованими слухачами на курси польської мови стали 24 особи. Крім цього започатковано експериментальний курс польської мови підвищеного рівня із можливістю складання іспиту на міжнародний сертифікат Міністерства вищої освіти Польщі. За цією програмою у Центрі навчається 6 осіб.  

Марта та Даніель Рутковські

Крім цього до навчального процесу у центрі залучено викладачів із Польщі Марту та Даніеля Рутковських, випускників університету «Лодзьська політехніка» за фахом «Польська філологія». У 2010-2011 рр. до навчання у Центрі залучено понад 60 слухачів за двома рівнями підготовки. У 2011 – 2012 році цей показник збільшився майже до 100 чоловік.

Основні досягнення у співпраці Національного гірничого університету з польськими вищими навчальними, науково-дослідними закладами та бізнесовими структурами протягом 2009 – 2011 рр.

1. Розвиток наукових, освітніх, культурних зв’язків із польськими вищими навчальними, науково-дослідними та виробничими закладами є одним із основних пріоритетів міжнародної діяльності Національного гірничого університету.

2. Наш університет у 2009 р. відомим періодичним виданням «Газета виборча» було нагороджено відзнакою «Нижнє Сілезький Грифон – нагорода за господарську діяльність» та відповідним дипломом за найбільш плідну співпрацю із бізнесовими, виробничими, науково-дослідними та навчальними закладами Нижнє Сілезького воєводства

3. Мовна підготовка у Центрі здійснюється за трьома рівнями підготовки: початковий, заавансований та спеціалізована мовна підготовка з орієнтацією на ділове спілкування із економічних та гірничотехнічних дисциплін. Сьогодні у Центрі навчається біля 100 слухачів (конкурс бажаючих перевищував 150 осіб). На сьогодні, це максимальна кількість, яку ми можемо забезпечити, виходячи із технічної можливості Центру.

4. Викладання мови ведуть два філологи із Польщі та два викладачі із України за унікальними методиками, що дають можливість якісно надавати навчальні послуги та отримувати результати протягом 3-4 місяців. Крім цього у Центрі працює провідний інженер, лаборант та залучається велика кількість волонтерів до вирішення окремих нагальних завдань Центру.

5. 8-9 травня 2011 р. на базі нашого центру проведено сертифікаційний екзамен Міністерства вищої освіти і науки Польщі. Цей екзамен був єдиним за цією програмою, що проводився на теренах країн пострадянського простору. Сорок осіб з усієї України отримали змогу скласти даний іспит. Двадцять дві особи були підготовлені у ЦУПС. Високий рівень підготовки студентів нашого Центру підтвердили результати екзаменування – 16 осіб (з 22 ) отримали оцінки «добре» та «відмінно».

Цього року сертифікаційний екзамен із польської мови планується провести 26 – 27 травня.

6. Нами започатковані три літні школи для студентів, аспірантів та молодих учених між відповідними структурними підрозділами Національного гірничого університету та вишів Польщі:

-інститутом гірництва НГУ та Краківською гірничо-металургією ім. С. Сташіца (м. Краків);

-інститутом економіки НГУ та Вищою банківською школою (м. Вроцлав);

-інститутом електроенергетики та ТУ «Вроцлавська Політехніка» (м. Вроцлав).

У рамках цих шкіл проводяться ознайомлювальні та виробничі практики українських та польських студентів. Тривалість їх коливається від 10 днів до трьох місяців. Час проведення – «червень – вересень» кожного року.

У цих заходах щорічно приймає участь до 100 – 120 студентів з України та 30 – 40 студентів із Польщі.

Крім цього започатковані програми поточних стажувань для виконання досліджень нашими молодими ученими на лабораторній та тестовій базі передових вищих навчальних закладів Польщі. Варто зазначити, що жоден учасник таких обмінів не забажав залишитися за кордоном. Це вказує на те, що створені умови особистої реалізації та кар’єрного росту у НГУ відповідає стандартам передових Європейських університетів.

7. Започаткована програма подвійних дипломів між:

-гірничим факультетом, факультетом будівництва НГУ та факультетом гірництва та геоінженерії Краківської гірничо-металургійної академії ім. С.Сшташіца;

-інститутом економіки та Вищою банківською школою (м. Вроцлав).

8. Підписані угоди про співпрацю та протоколи намірів співпраці із 12 закладами із Польщі.

Проявом вищого рівня інституційної співпраці стало створення із польськими партнерами чотирьох міжнародних науково-освітніх центрів:

-радикальних технологій (Національним гірничим університетом та Головним інститутом гірництва, м. Катовіце);

-чистих геотехнологій (Національним гірничим університетом та Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташіца, м. Краків);

-гірництва (Національним гірничим університетом та Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташіца, м. Краків);

-міжнародної економіки (Національним гірничим університетом та Вищою банківською школою, м. Вроцлав).

9. Розроблена система співпраці із польською діаспорою Дніпропетровщини, на нашій базі проводив  свої репетиції польський театр «Золотий помаранч», проходили культурні заходи та літературні читання.

На базі Центру два роки діє польський клуб випускників курсів польської мови, котрий надає можливість підтримувати рівень мовних навичок, а також вивчати культури та історію братнього народу. Створена програма допомоги бажаючим отримати «карту поляка» та ін.

10. За звітний період виконана низка спільних науково-дослідних робіт, основними з яких були:

-Hydrogen Oriented Coal Gasificatin for Europe (HUGE) (Воднево орієнтована підземна газифікація вугілля для Європи, 2007 р. Контракт № RFCR-CT-2007-00006);

-ВФ-08: «Analysis of Works on Underground Coal Gasification Developed by Scientific and Research Institutes of Former USSR. Construction of Underground Gas-Generator in-Sity». (Аналіз розробок з підземної вугільної газифікації виконаних науково-дослідними інститутами колишнього СРСР. Конструкція підземного газогенератора in-sity) (2008 р.), контракт № PL 000023461/1975/EW.MW/07);

-ВФ-10: «Elaboration of safe for the environment and human health method to start and operation of the underground coal gasification generator in the light of experience in the former Soviet Union» (Розробка екологічно чистих та не шкідливих для здоров’я людей способів запуску та експлуатації підземних вугільних газогенераторів, з точки зору досвіду в країнах колишнього Радянського Союзу) (2008 р.) контракт № PL 000023461/2177/MG/08;

-ВФ-11: «Tests to determinate the rules of  construction and technological schemes of underground gasification generators in the shallow, residual coal seams, on the basis of analysis their own experiences» (Дослідження в області визначення конструкції і технологічних схем газогенераторів підземної газифікації для неглибоких залишкових покладів вугілля  на основі аналізу власного досвіду), (2009 р.) контракт № PL 000023461/2512/MG/10;