Напрямки діяльності

Центр українсько-польської співпраці створено із метою координації і поширення ділових зв’язків науковців та викладачів університету з навчальними закладами, організаціями та установами Польщі; вивчення мови та культури цього народу; збільшення академічної та студентської мобільності двох держав.

 

Основні напрямки діяльності:

- організація поглибленого вивчення польської мови за трьома рівнями підготовки;

- підготовка до міжнародного екзамену з курсу «польська мова як іноземна» за програмою Міністерства науки та вищої освіти Польщі;

- спеціалізовані курси польської мови за фаховими напрямками (польська для економістів, технічна польська мова тощо);

Випускники ЦУПС, Краків 2008 р

Випускники ЦУПС, Краків 2008 р

- ознайомлення з культурою, традиціями та побутом польського народу;

- підготовка, консультування та організаційне супроводження з метою отримання «карти поляка»;

- організація лінгвістичних стажувань в Польщі для слухачів центру;

- організація студентських обмінів, представлення культури і побиту народів Польщі та України;

- організація стажування викладачів і студентів Національного гірничого університету в навчальних і наукових установах Польщі з метою підвищення кваліфікації;

- обмін провідними спеціалістами Національного гірничого університету й аналогічних установ Польщі для читання лекцій, проведення семінарів тощо;

Студенти Краківської гірничо-металургійної академії на шахті «Степова», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

Студенти Краківської гірничо-металургійної академії на шахті «Степова», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

- проведення та участь у науково-практичних конференціях, «круглих столах» із проблем взаємин українського і польського народів, європейської інтеграції тощо;

- пошук можливих партнерів до співпраці, проведення зустрічей для представників ділових і інтелектуальних кіл Польщі і України з метою подальшого налагодження контактів;

- видання наукової і популярної літератури про різноманітні сфери і сторони взаємовпливу польської і української культур;

- налагодження і пошук зв’язків з державними і недержавними структурами в Україні, СНД і в Польщі, що ведуть аналогічну роботу з метою використання їхніх контактів і досвіду, у тому числі суспільних фондів і товариств;

- створення інформаційно-ресурсної бази з максимальним використанням наукового потенціалу Національного гірничого університету для поширення інформації серед ВУЗів України.

Учасники Українсько-польський форуму гірників, Ялта 2004 р.

Учасники Українсько-польський форуму гірників, Ялта 2004 р.

Основні завдання:

- презентації здобутків Національного гірничого університету у Польщі та інших країнах світу;

- лінгвістична підготовка та культурно-освітньої робота;

- координація діяльності вчених університету із установами Польщі;

- розширення ділових контактів із вченими та бізнесовими колами Польщі;

- виконання науково-дослідницьких робіт в рамках українсько-польських проектів;

- створення спільних українсько-польських об’єктів комерційної діяльності та трансферу технологій у виробництво.