Слухачі, що склали сертифікаційний екзамен у 2011 році

Чотирнадцять слухачів Центру успішно склали міжнародний сертифікаційний іспит. Із них шість осіб отримали оцінку «дуже добре», п’ять – «добре» та три особи – «задовільно». Одна представниця нашого Центру (Ольга Антипкіна) отримала найвищий бал – оцінку «celującą». Це надзвичайно прекрасний показник, якщо врахувати, що дев’ять слухачів із чотирнадцяти складали іспит на рівень В2 (вищий середній).

Сертифікати Міністерства вищої освіти і науки Польщі слухачів Центру українсько-польської співпраці (Дніпропетровськ, червень 2011 р.)

Сертифікати Міністерства вищої освіти і науки Польщі слухачів Центру українсько-польської співпраці (Дніпропетровськ, червень 2011 р.)

Вітаємо наших слухачів, котрі успішно склали цей іспит 8-9 травня 2011 р.

Прізвище, ім’я

Рівень складеного іспиту

Авдющенко Анна (Avdiushchenko Anna)

B2

Сорбат Юрій (Sorbat Iurii)

B2

Тоткал Ольга (Totkal Olga)

B2

Сугак Тетяна (Sugak Tetiana)

B2

Юлія Перчаник (Iuliia Perchanyk)

B2

Кириченко Марина (Kyrychenko Maryna)

B2

Савицька Яна (Savytska Iana)

B2

Сергєєва Катерина (Sergieieva Kateryna)

B2

Ямнич Тетяна (Iamnych Tetiana)

B2

Саєнко Катерина (Saienko Kateryna)

B1

Антіпкіна Ольга (Antipkina Olga)

B1

Можейко Лідія (Mozheiko Lidiia)

B1

Лобус Роман (Lobus Roman)

B1

Твіленьов Дмитро (Tvilenov Dmytro)

B1