Міжнародний сертифікаційний екзамен за програмою: "Польська мова для іноземців"

Запрошуємо усіх бажаючих до перевірки своїх знань із польської мови та складання міжнародного екзамена з можливістю отримання  сертифікату державного зразка Республіки Польщі

 

Польська державна комісія підтвердження рівня володіння польською мовою як іноземною (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) 30 - 31 травня та 01 червня 2014 р. проводитиме сертифікаційний екзамен Міністерства вищої освіти і науки Польщі за програмою "Польська мова для іноземців" на базі Центру українсько-польської співпраці (ЦУПС) Національного гірничого університету. 

Нині на базі нашого Центру здійснюється підготовка до складання цього  екзамену філологами з Польщі за усіма рівнями підготовки: В1, В2 та С2.

Важлива інформація!

дата складання екзамену - 30-31 травня та 01 червня 2014 р.

дата подачі заявки та здійснення проплати - 15 квітня 2014 р.  

Рахунок -   konto nr : 17 1010 1010 0093 9322 3100 0000 kod BIC: NBPLPLPW

Детальнішу інформацію щодо процедури складання екзамену можна отримати на сайтах www.certyfikatpolski.pl та www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja . На цих сайтах можна ознайомитися із прикладами екзаменаційних тестів.

Сертифікаційний екзамен з польської мови, як іноземної оцінює здатність розуміти та використовувати сучасну польську мову в усіх її формах. Успішне складання екзамену дає можливість отримати відповідний сертифікат, що є єдиним державним документом, котрий підтверджує рівень знання польської мови. Відповідно до законів Республіки Польща, іноземні громадаяни, які працюють, навчаються  на терені цієї країни, чи займають посади, на яких необхідне знання польської мови, зобов'язані володіти таким сертифікатом. Наявність відповідного рівня Сертифікату надає можливість студентам-іноземцям не здавати вступні іспити із польської мови.

Екзамен проводиться за трьома рівнями:

В1 - початковий середній /podstawowy (60 євро),

B2 - середній загальний /średni ogólny (80 євро),

С2 - вищий /zaawansowany (100 євро).

Відповідно до вимог та стандартів Міністерства вищої освіти і науки Польщі, цей екзамен складається з чотирьох письмових частин (розуміння зі слуху та письма, граматика та написання тексту ) та однієї усної (розповідь на певну тему залежно від рівня складності). Отримати Сертифікат, можна давши правильні відповіді щонайменше на 60 % запитань за кожноу із п'яти частин екзамену. Вартість сертифікату, у разі успішної здачі екзамену, становить 20 євро.

Центр українсько-польської співпраці допомогає своїм слухачам щодо здійснення оплати та переведення коштів на рахунок Міністерства вищої освіти і науки Польщі, як за складання екзамену, так і за сам сертифікат.

У 2011 та 2012 роках сертифікаційний екзамен уже проводився при Центрі українсько-польської співпраці Національного гірничого університету. Варто зазначити, що у 2011 році на теренах України сертифікаційний екзамен Міністерства вищої освіти і науки Польщі проводився лише на базі нашого Центру.

У 2011 році до складання іспиту приступило 40 осіб з усіх регіонів України. Серед них 17 осіб були підготвлені у нашому Центрі. У 2012 р. із 42 осіб, котрі приступили до екзамену 25 - були підготовлені у у ЦУПС. Високий рівень підготовки слухачів Центру підтвердили результати, котрі отримали наші представники при складанні екзамену.  

Слухачі Центру українсько-польської співпраці

Слухачі Центру українсько-польської співпраці із Сертифікатами Міністерства вищої освіти і науки Польщі – найвище визнання нашої роботи, липень 2011 р.

Термін проведення попередніх екзаменів на базі Центру:

- 9 –10 травня 2011 року;

- 26 – 27 травня 2012 року