ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ!

У 2016 році започатковано програму спільної підготовки фахівців Національним гірничим університетом та партнерськими вищими навчальними закладами Польщі, з одночасним отриманням дипломів НГУ та вишу країни ЄС. 

Національний гірничий університет запрошує вступників та студентів до співпраці за програмами спільної підготовки фахівців з вищою освітою з отриманням дипломів державного зразка України та Польщі, які без нострифікації визнаються в усіх країнах Європейського Союзу. 
Дана програма реалізується на базі Центру українсько-польської співпраці Національного гірничого університету. 


 

Що потрібно знати учасникам програми (запитання та відповіді) 
1. Хто має право на участь у програмі? 
За програмою навчання бакалавра може навчатися будь-яка особа, яка має документи державного зразка України або інших країн про повну середню освіту. 
За магістерськими програмами можуть навчатися особи, які мають диплом бакалавра. 
Перевага надається студентам та випускникам Національного гірничого університету. 
2. Який диплом отримує учасник програми і як підтверджується його легітимність на теренах ЄС? 
Особа, яка успішно завершує навчання за даною програмою, отримує дипломи державного зразка українського та польського вишів. Відповідно, отриманий диплом європейського університету не потребує жодної верифікації чи нострифікації на теренах Європейського Союзу. 
3. Чи правильно зрозуміли: ми вступаємо одночасно також допольського вищого навчального закладу з частковим викладанням предметів на базі НГУ та цього партнерського польського вищого навчального закладу? 
Так, абсолютно правильно. 
4. Чи є можливість навчатися на магістерському рівні за спеціальністю, яка відрізняється від спеціальності за якою отримано диплом бакалавра (перехресний вступ)? 
Так, можливо. До того ж, ми рекомендуємо для розширення світогляду у навчанні та підвищення конкурентоздатності на ринку праці отримувати знання за іншими спеціальностями. Проте, необхідно у кожному конкретному випадку перевіряти відповідність наявного диплома бакалавра щодо можливості отримання із ним диплома магістра за вибраною спеціальністю. 
5. Яка форма навчання, оплати та напрями підготовки? 
Для зручності абітурієнтів пропонуються такі форми навчання: очна-денна, очна-вечірня та заочна. 
Інформацію щодо сплати за навчання, напрямів, а також фінансових витрат наведено у таблиці.

 

6. Чи є можливість навчатися за іншими спеціальностями,крім наведених у таблиці? 
Так, звичайно. У таблиці наведено базові спеціальності підготовки. Умовою формування груп за усіма спеціальностями є наявність не менше 20-ти осіб у групі. Якщо групу не сформовано через недостатню кільксть претендентів пропонується навчання за спорідненою спеціальністю. Оплата за навчання проводиться лише після формування груп та зарахування до польського вишу. 
7. Чому для студентів Національного гірничого університету надається перевага? 
Дані студенти занесені до бази даних університету, і не вимагається перевірка їх документів, крім цього є можливість перезарахувати їм певні предмети. 
8. Якою мовою ведеться навчання та яким професорсько-викладацьким складом? 
Мова навчання: українська та польська, за окремими спеціальностями – англійська. Причому кількість предметів польською мовою збільшується з кожним роком навчання. Додатково при необхідності за окрему плату (приблизно 25 Євро на місяць)проводиться навчання польській мові. 
До викладання залучається професорсько-викладацький склад відповідного фаху партнерських польських вищих навчальних закладів, Національного гірничого університету, визнані професори та доценти інших вищих навчальних закладів України та Європи. 
9. Які документи потрібні для участі у програмі та вступу до польського вищого навчального закладу? 
На бакалаврському рівні: 
- свідоцтво про народження; 
- лікарська довідка про стан здоров’я, форма 086-о; 
- атестат про закінчення повної середньої освіти та додаток до нього; 
- закордонний паспорт; 
- дві фотографії 3,5×4,5 см. 
На магістерському рівні: 
- свідоцтво про народження; 
- лікарська довідка про стан здоров’я, форма 086-о; 
- диплом бакалавра та додаток до нього; 
- закордонний паспорт; 
- дві фотографії 3,5×4,5 см. 
Документи перекладаються польською мовою та завіряються згідно вимог польського законодавства. 
10. Як враховуються результати ЗНО, та чи є можливість перевестись безпосередньо на навчання до Польщі, і навпаки– із Польщі до України? 
При вступі до польського вищого навчального закладу не враховуються і не потрібні результати ЗНО. Після завершення кожного семестру є можливість перевестись на навчання до Польщі. У такому випадку необхідно перепідписати контракт із партнерським вишем і проводити оплати згідно із їхніми ставками. Переведення із польського вишу до НГУ також відбувається у канікулярний період при наявності сертифікатів ЗНО з предметів вступних випробувань за обраною спеціальністю та складанням академічної різниці за період навчання. 
 11. Партнерські польські вищі навчальні заклади з якими підготовлюється дана програма? 
Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца; 
ТУ «Вроцлавська політехніка»; 
Краківський економічний університет; 
Вища школа бізнесу м. ДомброваГурніча; 
Вища банківська школа, м. Вроцлав; 
Державна вища професійна школа ім. ротмістра В. Пілецького, м. Освенцімта ін. 
 
Більш детальна інформація за телефонами: 
050 049 20 30
097 049 20 30
073 049 20 30
 
Також ми запрошуємо на дні відкритих дверей:
20 травня 2017 р.
24 червня 2017 р.
22 липня 2017 р.
26 серпня 2017 р.
09 вересня 2017 р.
 
Час проведення: 11-30 – 13-00
 
Місце проведення: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 21